ข้อตกลงและเงื่อนไข
บริษัท เรด ไพน์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์; www.adelio.co.th
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เรด ไพน์ จำกัด จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เท่าที่จำเป็นโดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ เช่นการลงทะเบียน การซื้อสินค้าออนไลน์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เรด ไพน์ จำกัด จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลบุคคล
บริษัท เรด ไพน์ จำกัด ได้มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
การรักษาความปลอดภัยและความลับ
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัคร และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ บริษัท เรด ไพน์ จำกัด จะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่สามารถทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
การปฏิบัติตามนโยบายฯและการติดต่อกับบริษัท เรด ไพน์ จำกัด
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูล ทางบริษัท ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการของบริษัท โดยท่านสามารถติดต่อได้ดังนี
Corporation: เรด ไพน์ จำกัด
Webpage: www.adelio.co.th
Address: 32/33 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact: 02.661.7690, 02.661.7769(FAX)
Email: redpine4all@yahoo.com